Casuïstiekbespreking Spirometrie online - 16 juni 2021 19.00-20.30 uur

Casuïstiekbespreking Spirometrie online - 16 juni 2021 19.00-20.30 uur
16/06/2021 19:00 - 20:30
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Online via Zoom, uitnodigingslink volgt in deelnamebevestiging
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730 (keuze 5)
Accreditatie:
Accreditatiepunten gekoppeld aan certificaat

Taakdelegatie vraagt om een goede afstemming bij het beoordelen van spirometrie

Deze casuïstiekbespreking maakt deel uit van het Opleidingsplan Spirometrie en is bedoeld voor huisartsen sámen met hun praktijkondersteuner(s).

Omschrijving
Inzichten en interpretaties kunnen verschillen, maar bepaalde inzichten van huisartsen kunnen een andere kijk op spirometrie geven, wat kan leiden tot een andere beoordeling. Vanwege de huidige taakdelegatie is het daarom belangrijk, onderling goed af te (blijven) stemmen en een eenduidige interpretatie van de spirometrie na te streven.

Inhoud
Het expertteam astma/COPD verzamelt een aantal casussen uit de praktijk, deze worden onder deskundige begeleiding behandeld.

Doel
Na deze scholing:

  • kan je de theoretische achtergrondkennis en vaardigheden van spirometrie beter toepassen met dit jaar extra aandacht voor volumerespons bij COPD;
  • kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners inzichten en interpretaties van de spirometrie passender op elkaar afstemmen.

Voorbereiding (facultatief)

Aanvullende informatie
Jaarlijks deelnemen aan de casuïstiekbespreking heeft een verplichtend karakter voor deelnemers in groep C. Accreditatie voor deze scholing is gekoppeld aan het certificaat. Deelnemers in groep B-fase 2 zijn van harte uitgenodigd voor deze scholing. Inschrijvingen voor koppels (C-B) uit dezelfde huisartsenpraktijk gaan vóór op individuele inschrijvingen.

Docenten
Martine van den Bekerom, longfunctie analist
Sabine Köthe, kaderhuisarts astma-COPD

Competentiegebieden
Medisch handelen; samenwerken


Locatie:

  • Online via Zoom, uitnodigingslink volgt in deelnamebevestiging
  • .
  • . .