Home

Welkom bij Cohesie scholing!

Cohesie Deskundigheidsbevordering (DKB) biedt het hele jaar door een breed aanbod aan scholingen en opleidingen voor professionals in de huisartsenzorg. Je bevindt je momenteel op de speciaal daarvoor ingerichte website. Deze website is er ook in de vorm van een app, daarmee heb je al jouw scholingsgegevens eenvoudig binnen handbereik. Deze app vind je in de App Store op je IPhone of de Play Store op je Android apparaat onder de naam ‘Cohesie Scholing’.

Het aanbod in scholingen varieert van medisch inhoudelijke cursussen tot vaardigheidstrainingen en –toetsen en is gericht op alle disciplines voorkomend in een huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Naast klassikaal onderwijs zijn we nauw betrokken bij, en ondersteunen we, het regionaal toetsgroeponderwijs. We leveren bovendien onderwijs op maat middels een uiteenlopend aanbod aan incompany cursussen.

Leren doe je samen, met elkaar en van elkaar. Bij onze cursussen betrekken wij daarom graag inhoudsdeskundigen uit het vakgebied en uit onze regio. Mensen die hun vak verstaan en kunnen putten uit eigen ervaring. Nagenoeg al onze scholingen zijn geaccrediteerd.

De scholingsvraag staat centraal. We zijn ervan overtuigd dat intrinsieke motivatie van groot belang is bij de effectiviteit van scholing. We richten ons bij het maken van nascholing op recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de beroepsgroep. Hierbij staan het bevorderen van de kwaliteit van zorg, praktisch handelen en de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal.

Onze scholingen voldoen aan de kenmerken van competentiegericht onderwijs, zijn van hoogwaardige kwaliteit en geheel ongesponsord. Cohesie stelt zich, binnen de geformuleerde kaders van de koepelorganisaties van de huisartsenzorg in Nederland, ten doel:

  • Bevordering van de kwaliteit van huisartsenzorg, door het organiseren van scholingen als onderdeel van het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Binnen onze scholingen volgen wij de actuele regionale en landelijke medisch inhoudelijke ontwikkelingen als ook op het gebied van praktijkvoering en (transmurale) samenwerking.

Neem voor vragen contact met ons op via deskundigheidsbevordering@cohesie.org of ga naar de contactpagina.