Overig aanbod

Persoonlijke ontwikkeling

Voor scholingsvragen m.b.t. persoonlijke ontwikkeling kunnen medewerkers terecht voor:

  • Intervisie(coaching) of begeleide intervisie
  • Supervisie
  • Individuele coachingsvragen gericht op communicatie en samenwerking

Scholing voor specifieke doelgroepen

Medewerkers met specifieke taken hebben vaak specifieke scholingsvragen. Zij kunnen hiervoor met ons contact opnemen. Samen met hen zoeken wij naar een passend aanbod.

Specifieke doelgroepen zijn o.a.:

  • Stage- of werkbegeleiders
  • Praktijkmanagers
  • Co√∂rdinerende assistentes
  • SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts)
  • EKC (Erkend Kwaliteits Consulent)
  • EVT (Eerst Verantwoordelijk Triagist)