Samen triëren voor regiearts en triagist Online - 5 juli 2021

Samen triëren voor regiearts en triagist Online - 5 juli 2021
05/07/2021 18:30 - 21:30
Doelgroep:
Huisartsen, Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Online via Zoom, uitnodigingslink volgt in deelnamebevestiging
Extra info:
Deze training wordt op meerdere datums gegeven
Opmerking(en):
Deze training is voor regieartsen en triagisten op de HAP
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730 (keuze 5)
Accreditatie:
Deze training is geaccrediteerd voor 3 punten (ABC1 en KABIZ). De e-learning voor regieartsen is geaccrediteerd voor 1 punt (ABC1)

Samen triëren  voor regiearts en triagist

'Dezelfde taal spreken is een kunst!'

Omschrijving
Als regiearts heb je een rol in de regie met het accent op het overleg met de triagist, in het proces van de triage. Daarvoor is deze training ontwikkeld voor regieartsen en triagisten samen. Cruciaal voor goed en veilig overleg is dat de triagist en regiearts dezelfde taal spreken en volgens een vaste structuur overleggen. Dat maakt het overleg veiliger, de kans op ongewenste interpretaties kleiner en het overleg gelijkwaardiger.

Inhoud
De training bestaat voor een deel uit het samen analyseren van triagegesprekken waarbij ook wordt getoond hoe NTS de beslisroute van de triagist ondersteunt. Dit bouwt op naar het belangrijke en kwetsbare overlegmoment waarin samen de definitieve urgentie en/of vervolgbeleid wordt bepaald.

Programma
De drie uur durende online training vindt plaats via ZOOM. De trainers zorgen voor een interactief en afwisselend programma gericht op samenwerking tussen regiearts en triagist.

Doel
Na het volgen van deze training:

  •    is er begrip ontstaan voor elkaars inzichten en denkwijze;
  •    is duidelijk wanneer en waarom contact met elkaar wordt opgenomen in het triageproces;
  •    hebben de regieartsen inzicht gekregen in de denk- en beslisroute van de triagist;
  •    zijn alle betrokkenen gemotiveerd om met een gezamenlijke structuur te overleggen.

Voorbereiding
Voorafgaand aan deze training volgen de regieartsen een verplichte e-learning welke kort en praktisch inzicht geeft in de essentie van triage: het denken in toestandsbeelden en urgenties. Deze verplichte 1 uur durende e-learning is gericht op het onderscheid maken tussen denken in diagnoses versus denken in toestandsbeelden. Tijdens het doorlopen krijgt de regiearts inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist.
Meer informatie over de e-learning volgt kort voor de training!

Trainers
Josianne Vreeburg
Rita Nieuwenhuis
Monique de Ruijter

Competentiegebieden
Medisch handelen/samenwerking


Locatie:

  • Online via Zoom, uitnodigingslink volgt in deelnamebevestiging
  • .
  • . .