Spreekuur Ondersteuner Huisarts - 2024

Spreekuur Ondersteuner Huisarts - 2024
05/03/2024 - 08/10/2024
Doelgroep:
Doktersassistenten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
30 punten (KABIZ)

Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Na het succesvol afronden van deze opleiding kan de doktersassistente een aantal klachten in de huisartsenpraktijk zelfstandig afhandelen.

Introductie
In samenwerking met Leerpunt Koel, biedt Cohesie Deskundigheidsbevordering de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts aan. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een goed opgeleide doktersassistente die zelfstandig 15 geselecteerde klachten kan afhandelen. De SOH neemt werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor andere werkzaamheden. Daarnaast dragen de extra taken bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van de assistenten.

De veiligheid is gewaarborgd in een aantal vastgestelde uitgangspunten:

 •     de SOH mag alleen klachten afhandelen als zij/hij de opleiding met goed resultaat heeft afgerond;
 •     in de huisartsenpraktijk is een protocollenboek aanwezig, waarin protocollen betreffende de SOH-klachten zijn omschreven;
 •     er dient altijd een huisarts beschikbaar te zijn voor overleg;
 •     door de SOH zelfstandig afgehandelde klachten, moeten binnen een uur worden geautoriseerd;
 •     twijfel bij de SOH is voldoende reden voor overleg.

Protocollen gelden in principe niet voor patiënten tot 12 jaar, patiënten die ernstig ziek zijn en zwangeren. (Bewust afwijken van dit protocol binnen verantwoorde marges wordt besproken)

Data en tijden:

 •   5 maart 2024 van 9.30-16.30 uur (incl. lunch)
 • 16 april 2024 van 9.30-16.30 uur (incl. lunch)
 • 14 mei 2024 van 11.00-16.00 uur (incl. lunch)
 •   8 oktober 2024 van 9.30-12.30 uur (excl. lunch)

Alle bovenstaande lesdagen vinden plaats in de grote vergaderruimte van Cohesie.
Het praktijkexamen is op basis van open inschrijving, deze vindt plaats in Zwijndrecht en duurt 2 uur.

Inhoud
Eerste deel: Het theoriedeel
Tijdens de bijeenkomsten worden algemene aspecten behandeld zoals SOEP, ICPC, algemene ziektebeleving, communiceren en omgaan met de patiënt. Daarnaast wordt er per klacht de specifieke anamnese, het lichamelijk onderzoek en de diagnose behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de Digitale Leeromgeving, rollenspelen en eigen casuïstiek. De bijeenkomsten worden afgesloten met een theorie-examen. Mocht het theorie-examen niet behaald zijn, bestaat er een mogelijkheid voor een herkansing.
De 15 klachten zijn verdeeld in de volgende modules:

Module KNO
•    Acute keelpijn
•    Epistaxis
•    Acute rhinosinusitis

Module Traumatische wonden en bijtwonden
•    Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)
•    Bijtwonden

Module Brandwonden
•    1e graads brandwonden
•    2e graads brandwonden

Module Inversie trauma enkel
•    Inversietrauma enkel

Module Kleine kwalen
•    Acute urticaria
•    Insectenbeten
•    Tekenbeten
•    Tand door de lip
•    Cystitis
•    Teenletsel II-V
•    Subunguaal hematoom

Digitale leeromgeving (DLO)
Het werken met de DLO biedt de deelnemer de mogelijkheid de leerstof op eigen gelegenheid, tempo en wijze eigen te maken. De DLO geeft de docent daarnaast de mogelijkheid om het leerproces van de deelnemer te volgen en daar waar nodig de fysieke bijeenkomsten op aan te passen.

Tweede deel: De stage
De stageperiode duurt 6-9 maanden. Hierin staat het zelfstandig uitvoeren van de medisch handelingen centraal. In deze periode moeten alle genoemde klachten en vaardigheden zelfstandig uitgevoerd worden. De huisarts begeleidt de SOH hierbij. Daarnaast krijgen de deelnemers een werkplek gerelateerde eindopdracht.

Na deze periode moet een compleet portfolio opgestuurd worden naar de examencommissie waarop (bij voldoende beoordeling) een uitnodiging volgt voor het praktijkexamen. Heb je theorie en praktijk gehaald, dan ontvang je het certificaat voor de volledige leergang met een geldigheid van 2 jaar en ben je geregistreerd in het SOH-register van Leerpunt Koel. Voor her-certificering worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd door Leerpunt Koel of Cohesie Deskundigheidsbevordering.

Houdingsaspecten
De SOH is ‘ambassadeur’ van een nieuwe verdieping in het beroep doktersassistente. Daarom is er gedurende de hele opleiding veel aandacht voor communicatie zowel met de patiënt als met de huisarts. Houdingsaspecten die beoordeeld worden zijn: inzet, motivatie, samenwerking, initiatief, omgangsvormen, assertiviteit, omgaan met feedback.

Doel
Na het volgen van deze opleiding kan de SOH op verantwoorde wijze de hiervoor benoemde klachten zelfstandig afhandelen.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de lesdagen zijn er huiswerkopdrachten.
Studiebelasting: 20-30 uur (dit kan per individu verschillen).

Docenten
Twee trainers van Leerpunt Koel.

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwerking, organisatie, professionaliteit en kwaliteit.


Locatie:

 • Cohesie - Grote vergaderruimte
 • Prof. Gelissensingel 20
 • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.