Te veel pillen?! Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen - 7 december 2023

Te veel pillen?! Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen - 7 december 2023
07/12/2023 18:00 - 20:00
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek, Verpleegkundig specialisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Aanvang:
17.30 uur inloop met soep&broodjes
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
2 punten (ABC1, NVvPO)

Te veel pillen?!

Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen

Omschrijving
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op polyfarmacie en het risico van polyfarmacie bij kwetsbare ouderen. Waarom extra alert te zijn bij voorschrijven van medicatie, maar ook hoe verantwoord en gestructureerd medicatiebeleid bij te stellen. We laten je zien waarom de leeftijd en/of kwetsbaarheid van een oudere patiënt van invloed is op het medicatiegebruik en wat de risico's zijn. Hoe kan je op gestructureerde wijze medicatie beoordelen en verantwoord afbouwen/stoppen. Wie heeft welke rol in het geheel?

Programma

  • Kennisniveau peilen middels een pre-toets.
  • Kennisoverdracht.
  • Casuïstiekbespreking in groepjes.

Doel
Na het volgen van deze scholing:

  • ben je op de hoogte van de mogelijke negatieve effecten van polyfarmacie;
  • ken je het belang van polyfarmacie bij kwetsbare ouderen;
  • weet je de tools betreffende polyfarmacie te vinden.

Voorbereiding
Je mag een casus meenemen om te bespreken.

Docent
Linda Jonkers, apotheker
Conny Arts, praktijkbegeleider ouderenzorg Cohesie Cure and Care
Marie-Paule Maris, diabetesverpleegkundige Cohesie Cure and Care

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk/medisch handelen; communicatie; samenwerking; maatschappelijk handelen


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.