Denk aan hersenletsel - 19 februari 2024

Denk aan hersenletsel - 19 februari 2024
19/02/2024 18:30 - 21:00
Doelgroep:
Basisartsen, Huisartsen, Physician assistants, Praktijkondersteuners GGZ, Praktijkondersteuners somatiek, Verpleegkundig specialisten, Waarnemers
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730 (keuze 2)
Accreditatie:
Deze scholing (incl. e-learning) is geaccrediteerd voor 3 punten (ABC1, LV POH-GGZ, NVvPO, V&VN, VSR en NAPA)

Denk aan hersenletsel

Omschrijving
In Nederland leven ongeveer 650.000 mensen dagelijks met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Een aantal van hen komt daarvoor met – soms vage – klachten bij de huisarts. Maar hoe weet de huisarts dat de patiënt geen burn-out heeft of een arbeidsconflict, maar wellicht kampt met de naweeën van een beroerte of van een val van zijn fiets, een aantal maanden of jaren eerder? Het aantal patiënten met hersenletsel neemt toe en de zoektocht van deze patiënten is vaak lang. Met regelmaat komt de patiënt op het spreekuur.

Inhoud
Deze nascholing, bestaande uit een e-learning en groepsonderwijs, leert de deelnemer meer over het herkennen en het erkennen van de vaak onzichtbare lange termijn gevolgen van hersenletsel en, zo nodig, het gericht doorverwijzen van patiënten (zowel voor zorg als ondersteuning of begeleiding). De nascholing wordt gegeven vanuit een biopsychosociaal perspectief.


Programma

 • De e-learning (1 uur) dient voorafgaand aan het groepsonderwijs gevolgd te worden. Deze is interactief met video’s en opdrachten en is online zelfstandig te doorlopen.
 • Het fysieke groepsonderwijs (2 uur) is zeer interactief met video’s, opdrachten en escapespel. Het onderwijs wordt gegeven door een regionaal expert m.b.t. hersenletsel en sociale kaart.

Het programma is ontwikkeld door Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, Universiteit Maastricht en KOH Eindhoven.

Doel
Na het volgen van deze e-learning weet de deelnemer:

 • de onderliggende neurologische diagnoses van niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • hoe vaak NAH in de huisartspraktijk voorkomt;
 • welke neurologische diagnostiek en behandeling mogelijk is;
 • wat het beloop van de vormen van hersenletsel is.

Is de deelnemer zich bewust van:

 • niet zichtbare gevolgen van NAH;
 • de impact van psychosociale gevolgen van NAH op het dagelijks leven;
 • de invloed van persoons- en omgevingsfactoren op het dagelijks leven en klachtenbeleving.

Na het volgen van het groepsonderwijs weet de deelnemer:

 • hoe de link te leggen tussen aspecifieke klachten en eerder doorgemaakt hersenletsel;
 • de stappen van het stroomdiagram;
 • hoe de klachten vertaalt moeten worden naar domeinen van functioneren;
 • de verwijsmogelijkheden voor hersenletsel m.b.t. de diverse domeinen;
 • hoe de vertaling te maken voor verwijzing in de eigen regio;
 • hoe een beslissing te maken m.b.t. vervolgstappen op basis van eigen competenties/voorkeuren.

Is de deelnemer zich bewust van:

 • de invloed van persoons- en omgevingsfactoren op de ervaren klachten na hersenletsel.

Voorbereiding
E-learning ter voorbereiding (tijdsduur 1 uur)
De nascholing is gebaseerd op het stroomdiagram ‘Denk aan Hersenletsel’ (voor het opsporen van niet-aangeboren hersenletsel door de huisarts (C. Van Heugten, N. Sillekens, J. Metsemakers, M. van den Akker).

Docent
Sandra Linders, SPV en casemanager hersenletsel.

Competenties
Medisch handelen, samenwerking en maatschappelijk handelen


Locatie:

 • Cohesie - Grote vergaderruimte
 • Prof. Gelissensingel 20
 • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.