BLS/PBLS/AED/ZUURSTOF oefenen + toetsen voor triagisten op locatie Cohesie - 23 september 2024

BLS/PBLS/AED/ZUURSTOF oefenen + toetsen voor triagisten op locatie Cohesie - 23 september 2024
23/09/2024 13:30 - 16:00
Doelgroep:
Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
2,5 punten (KABIZ)

BLS/PBLS/AED/ZUURSTOF oefenen + toetsen op locatie Cohesie

Op je eigen werkplek oefenen maak het net echt

* Deelname is verplicht voor alle triagisten (i.o.) en medisch studenten werkzaam op de HAP

Omschrijving
Het jaarlijks oefenen van reanimatievaardigheden blijft een voorwaarde om het certificaat geldig te houden. Maar veel belangrijker is, dat je hierdoor tijdens een reanimatiesetting op de HAP precies weet wat je, samen met je collega’s, moet doen en professioneel kunt handelen.

Heb je al op een andere plek deelgenomen (reanimatie én zuurstof toedienen) en heb je bewijs hiervan, dan mag je ervoor kiezen niet deel te nemen. Het bewijs mail je naar DKB. Zorg er wel voor dat je jaarlijks de BLS/AED/zuurstof volgt.

Programma
Onder deskundige begeleiding van trainers van Hippocampus Ocean starten we gezamenlijk in de grote vergaderruimte waar als eerste jullie competenties vastgesteld worden en kort de theorie aan bod komt. Vervolgens beginnen we met het oefenen en toetsen van de deelvaardigheden. Hiervoor gaat één groep naar een behandelkamer van de HAP en één groep blijft in de grote vergaderruimte. Halverwege wordt er gewisseld.

De deelvaardigheden zijn:
BLS/PBLS, AED, zuurstof via neuskatheter of NRM en SBARR.

Bij een goed resultaat ontvang je na afloop een certificaat. 

Doel
Na het volgen van deze training:

  • kun je op professionele wijze hulp bieden tijdens een reanimatiesetting;
  • ben je in staat om te reanimeren en op adequate en veilige manier een AED te bedienen (volgens de NRR richtlijnen) bij volwassenen, baby en het kind;
  • ben je bekwaam in het adequate en verantwoorde wijze zuurstof toedienen;
  • kun je volgens de SBARR de communicatie/overdracht naar andere hulpverleners correct toepassen.

Voorbereiding
Ter voorbereiding bestudeer je:

  • de laatste NRR richtlijnen;
  • de theoretische achtergrondkennis van zuurstof toedienen, welke je in de MTH reader vind;
  • de SBARR.

Docenten
2 Trainers van Hippocampus Ocean

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk handelen, samenwerken en professioneel handelen


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.