E-LEARNING: Opfriscursus spirometrie Cohesie

E-LEARNING: Opfriscursus spirometrie Cohesie
Doelgroep:
Doktersassistenten, Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Naar keuze
Aanvang:
Ieder gewenst moment
Extra info:
Verwachte tijdsbesteding: 30 minuten tot 1,5 uur
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
Onderdeel van het Cohesie Opleidingsplan Spirometrie

E-learning: Opfriscursus spirometrie Cohesie

Bij de uitslag van een spirometrie krijg je veel parameters en curven te zien. Wat betekenen die allemaal, hoe krijg je het beste resultaat en hoe kun je deze met elkaar combineren en afzetten tegen normaalwaarden. Hou je kennis op peil en volg de opfriscursus spirometrie digitaal!

Veel huisartsen delegeren het afnemen van de spirometrie test naar de praktijkondersteuner of doktersassistente. Om de kwaliteit te borgen en de beoordeling en interpretatie goed te kunnen (blijven) doen, blijft training van alle betrokkenen nodig. Slecht uitgevoerde testen en verkeerde interpretaties leiden tot verkeerde diagnoses en behandelingen, die de patiënt mogelijk kunnen schaden.

Inhoud
De theorie en het oefenen met beoordelen en interpreteren is verwerkt in deze e-learning. Door tijdens de e-learning aan te geven in welke groep (A/B/C) je deelneemt aan het Cohesie Opleidingsplan Spirometrie sluiten de onderwerpen perfect aan bij je taak.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de betekenis van afkortingen en de opbouw van de grafieken;
 • uitvoering van spirometrie;
 • de kwaliteit van de meting;
 • de normaalwaardenset GLI-2012;
 • onderhoud en reiniging spirometer en materialen;
 • de interpretatie van de resultaten.

Doel
Na deze scholing:

 • ken je de richtlijnen voor een kwaliteitsvolle spirometrie;
 • ben je in staat om in de praktijk op de juiste wijze spirometrie te beoordelen en/of te interpreteren;
 • kun je deelnemen aan de jaarlijkse digitale kennistest.

Competentiegebieden
Medisch handelen/vakinhoudelijk handelen; professionaliteit.


Locatie:

 • Naar keuze
 • .
 • . .