Ontmoetingsmoment/Inspiratiesessie 'Van AAH!! naar beter' - 2 oktober 2024

Ontmoetingsmoment/Inspiratiesessie 'Van AAH!! naar beter' - 2 oktober 2024
02/10/2024 17:30 - 21:00
Doelgroep:
Doktersassistenten, Huisartsen, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Brightlands Campus Greenport Venlo
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730 (keuze 2)
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd voor 2 punten bij ABC1/ABAN en KABIZ

Ontmoetingsmoment/Inspiratiesessie 'Van AAH!! naar beter'

Samen met collega’s van huisartsenpraktijken Cohesie en de poliklinieken van VieCuri op (patiënt)reis!

Omschrijving
‘Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak met de dokter te maken?’
‘Ik bel voor een herhaalrecept, wilt u dat voor mij maken?’
‘Ik ben vorige week op de SEH geweest en ik heb nog vragen.’

Dagelijks zijn er vraagstukken op zowel poliklinieken als in huisartsenpraktijken die gerelateerd zijn aan verwijzingen of patiënten die al dan niet onder behandeling zijn van een medisch specialisme. De, herziene, landelijke regels en afspraken willen we graag met jullie toetsen aan dagelijkse praktijkvoorbeelden zodat er waar nodig aanvullende afspraken over onze samenwerking gemaakt kunnen worden. Inzicht in elkaars werkprocessen is belangrijk in deze samenwerking, laten we tijdens dit inspirerend ontmoetingsmoment daarom vooral elkaar(s werkprocessen) leren kennen!

Programma
Het programma is van 17.30 tot 21.00 uur.

 • Inloop met buffet.
 • Korte introductie ontmoetingsmoment/inspiratiesessie MTVP.
 • Korte toelichting HASP-richtlijnen en Landelijke verwijsafspraken medisch specialistische zorg.
 • In gemêleerde groepjes (vooraf vastgesteld) wordt een bepaald subthema in de patiëntreis besproken aan de hand van een aantal casuïstieken. De bevindingen van ieder groepje worden gedeeld met de organisatie.
 • Pauze
 • De terugkoppeling vanuit de groepjes wordt centraal besproken. Indien mogelijk worden vervolgafspraken gemaakt. Tevens de rol van het MCC hierin betrekken.
 • Dankwoord en vervolgens borrel.

Doel
Door het bijwonen van deze ontmoetingsbijeenkomst/inspiratiesessie ken/weet je:

 • de landelijke verwijsafspraken medisch-specialistische zorg;
 • de praktische toepassingen van de landelijke verwijsafspraken;
 • de taken en verantwoordelijkheden bij het versturen en ontvangen van een (door)verwijzing;
 • elkaars werkprocessen en de onderdelen van de patiëntreis, zodat je efficiënter kan werken en patiënten beter kan informeren.

Voorbereiding
Na het lezen van onderstaande documenten, ben je goed voorbereid op de inhoud van deze bijeenkomst.

Doelgroepen
Huisartsen (verpleegkundig specialist of physician assistant) - Cohesie regio
Doktersassistenten - Cohesie regio
Medisch specialisten - VieCuri
Spreekuur-/poli-assistentes - VieCuri

Moderators
Eric Cremers (lid MCC (huisarts), tevens huisarts in Cohesie regio)
Geert Tjeerdsma (lid MCC (medisch specialist), tevens cardioloog in VieCuri)

Competentiegebieden
Samenwerken, communicatie en organiseren


Locatie:

 • Brightlands Campus Greenport Venlo
 • Villafloraweg 1
 • 5928 SZ Venlo